• Særlige forløb

Som udgangspunkt er stx en 3-årig ungdomsuddannelse, men den kan gøres 4-årig, hvis du er Team-Danmark godkendt – og foretrækker det. Vi har også mulighed for individuelt at tilbyde supplerende undervisning, hvis du på grund af din idræt mister nogle undervisningstimer.


Hvis du vil have muligheden for at dyrke idræt “i skoletiden” – men ikke er Team-Danmark godkendt – så skal du kontakte os for at lave en individuel aftale.

  Download en lille folder, der fortæller mere om dine muligheder for at dyrke eliteidræt.

På Thisted Gymnasium lægger vi stor vægt på, at løfte vores elevers niveau, uanset hvor eleverne starter fra. For nogle elever betyder det en hjælpende hånd til at få lavet afleveringer, læst lektier eller blive øvet i sine mundtlige færdigheder. For andre betyder det at Thisted Gymnasium opstiller udfordringer på et fagligt niveau, der lægger lidt ud over det sædvanlige.
På Thisted Gymnasium arbejdes der systematisk og struktureret med både talentudvikling og talentpleje. Kort fortalt betyder talentpleje, at vi i samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner, udfordrer specielt dygtige elever til at blive endnu bedre. Samtidig arbejdes der også målrettet med talentudvikling, hvor hovedfokusset er at hjælpe de elever der mangler det sidst skub til at blive topstuderende, med faktisk at nå dertil.


Thisted Gymnasium fokuserer primært på disse 3 projekter:

  • Nordjyske gymnasiers talentakademi (STX)
  • Udvalgt til professionsuddannelserne (HF)
  • Forskerspire (STX)

Fælles for de tre projekter er, at de tilsammen giver alle eleverne på Thisted Gymnasium og HF muligheder for at udvikle sig fagligt uanset, hvilket niveau de befinder sig på, hvilken studieretning man har på STX eller HF eller hvilken uddannelse, man gerne vil have efter gymnasiet. Udover disse tre overordnede projekter, som Thisted Gymnasium deltager i, deltager gymnasiet desuden i flere fagspecifikke talentprojekter, herunder: Filosofi-olympiade, Kemi-olympiade, Sprog-Camp, Unge forskere og Georg Mohr.
Koordinator for talentudvikling på Thisted Gymnasium er Lars Bille.

Indhold
Thisted Gymnasium tilbyder unge med en diagnose inden for ASF (asperger/autisme) en række støtteforanstaltninger, der gør det muligt at tage en gymnasial uddannelse i en almindelig klasse og på lige fod med andre unge. Tilbuddet gælder såvel STX som HF. Støtten indbefatter bl.a. særligt tilrettelagt brobygning, introduktionsforløb til livet som gymnasielev, mentorstøtte gennem hele uddannelsen og et særligt stillerum, som er reserveret til meget få elever. Et vellykket forløb er afhængigt af en målrettet brobygning fra grundskolen og et nært samarbejde med forældre og/eller andre støttepersoner omkring den unge.

Formål
Unge med en asperger-/autismediagnose har ofte brudte skoleforløb og oplevelser af nederlag i skolegangen. Det kan derfor være svært at overskue overgangen til en ungdomsuddannelse og i det hele taget tro på, at det kan lade sig gøre. Samtidig kan den enkelte unge besidde mange kvaliteter og have gode kognitive evner og vil, hvis der tages bevidst individuelle hensyn, kunne tage en ungdomsuddannelse på ordinære vilkår eller med et års forlængelse. Det er derfor vigtigt, at forældre eller andre støttepersoner sammen med den unge henvender sig så tidligt som muligt, så vi kan afdække mulighederne og tilrettelægge en eventuel brobygning.


Henvendelse
Alle, der enten selv har en diagnose inden for ASF eller har relation til en ung med ASF, er velkomne til at kontakte skolen for mere information og for et uforpligtende møde, hvor man kan se skolen og træffe de personer, der vil stå for brobygningen og den nære kontakt igennem uddannelsen.

Kontaktperson:
Uddannelseschef Anne Christina Antunes
Telefon: 29619447
aa@thisted-gymnasium.dk