• Bestyrelsen

 

 • Konsulent og tidligere kultur- og fritidschef Karen Louise Erichsen,  (selvsuppleret), formand
 • Institutleder Kim Lambertsen Larsen, medlem fra aftagerinstitution (AAU)
 • Udpeget af Region Nordjylland Peter Larsen
 • Udpeget af kommunalbestyrelsen for Thisted Kommune Jane Kær Rishøj
 • Skoleleder Lisbeth Have Hoff
 • Selvstændig konsulent Rasmus Johnsen, selvsuppleret, næstformand
 • Medarbejderrepræsentant Morten Bo Bertelsen
 • Medarbejderrepræsentant Anne Juhl Lauridsen
 • Elevrepræsentant Freja Nørgaard Stüker
 • Elevrepræsentant Lola Nedergaard Haugesen
 • Rektor Bo Hove