• It og teknik

Med fagene Matematik B og Informatik C er fagpakken tonet til de elever, der kunne tænke sig en erhvervsakademiuddannelse - altså en kortere uddannelse i mere teknisk retning, som f.eks. maskinmester, bygningskonstruktør eller IT-supporter.

Matematik B

Informatik C

Matematik B og Informatik C

Obligatoriske fag

Dansk A

Engelsk B

Matematik C

Kultur og samfundsfaggruppen (består af historie B, samfundsfag C og religion C)

Den naturvidenskabelige faggruppe (består af biologi C, kemi C og geografi C)

Praktisk-kreativt fag (idræt C/musik C/mediefag C)


Valgfag

Bemærk at du først vælger fagpakken i løbet af 1.hf, således at disse fag begynder i 2.hf.
Der ud over skal du vælge et til to valgfag i 2.hf. Se her hvilke du kan vælge!

“Jeg kommer fra Somalia og har været i Danmark i fem år. Tidligere gik jeg på EUX, men der passede jeg ikke rigtig ind i miljøet. På HF er der et godt fællesskab på tværs af klasser og uddannelser - og jeg er SÅ glad for at gå her. Der er god hjælp at hente hos lærerne, hvis jeg eksempelvis har svært ved det danske. Tidligere gik jeg på en efterskole med en designlinie, og jeg drømmer om at blive tøjdesigner. Inden jeg begynder på en uddannelse, er det min plan at tage til Frankrig for at bo dér et års tid”

Hamdi Abdirahman Yasin, HF