Undervisningen og den almene dannelse er i fokus hos os. Men vi er også særdeles opmærksomme på, at ikke alle når deres mål på samme måde. Vi giver derfor mange muligheder for vejledning og støtte undervejs i til den enkelte elevs uddannelse.

Ud over den almindelige studievejledning, er der således mulighed for hjælp til såvel læse-/skrivevanskeligheder ligesom, der man kan få støtte omkring den - for nogen - svære matematik. Andre har en decideret angst for at gå til eksamen, som man kan få værktøjer til at tackle. Og ikke mindst har vi ansat en trivselsvejleder, hvis der er andre ting, man har brug for at tale om eller få hjælp til at løse op for.
Uanset hvilke problemstillinger, en elev går og bakser med, så er der mulighed for at få hjælp på Thisted Gymnasium – stx og hf.

 

Indhold
Thisted Gymnasium tilbyder unge med en diagnose inden for ASF (asperger/autisme) en række støtteforanstaltninger, der gør det muligt at tage en gymnasial uddannelse i en almindelig klasse og på lige fod med andre unge. Tilbuddet gælder såvel STX som HF. Støtten indbefatter bl.a. særligt tilrettelagt brobygning, introduktionsforløb til livet som gymnasielev, mentorstøtte gennem hele uddannelsen og et særligt stillerum, som er reserveret til meget få elever. Et vellykket forløb er afhængigt af en målrettet brobygning fra grundskolen og et nært samarbejde med forældre og/eller andre støttepersoner omkring den unge.

Formål
Unge med en asperger-/autismediagnose har ofte brudte skoleforløb og oplevelser af nederlag i skolegangen. Det kan derfor være svært at overskue overgangen til en ungdomsuddannelse og i det hele taget tro på, at det kan lade sig gøre. Samtidig kan den enkelte unge besidde mange kvaliteter og have gode kognitive evner og vil, hvis der tages bevidst individuelle hensyn, kunne tage en ungdomsuddannelse på ordinære vilkår eller med et års forlængelse. Det er derfor vigtigt, at forældre eller andre støttepersoner sammen med den unge henvender sig så tidligt som muligt, så vi kan afdække mulighederne og tilrettelægge en eventuel brobygning.


Henvendelse
Alle, der enten selv har en diagnose inden for ASF eller har relation til en ung med ASF, er velkomne til at kontakte skolen for mere information og for et uforpligtende møde, hvor man kan se skolen og træffe de personer, der vil stå for brobygningen og den nære kontakt igennem uddannelsen.

Kontaktperson:
Uddannelseschef Anne Christina Antunes
Telefon: 29619447
aa@thisted-gymnasium.dk