• Studieture

Erasmus Meeting in Thisted 2020

Erasmus Meeting in Thisted 2020

 

Thisted Gymnasium har fra 2019-2022 deltaget i Erasmus+ projektet European Challenges in Modern Genetics and Epigenetics sammen med skoler fra Wien i Østrig, Evreux i Frankrig, Brno i Tjekkiet, Pforzheim i Tyskland og Vincenzo i Italien.

I løbet af projektet har elever og lærere fra Thisted Gymnasium arbejdet i internationale grupper om emnerne moderne genetik og epigenetik. Epigenetik handler om, hvordan vores gener reguleres, og hvordan disse reguleringer påvirkes af blandt andet miljø, og hvordan disse reguleringer kan nedarves.

I løbet af projektet har Thisted været vært for et møde for alle deltagende skoler i oktober 2019, hvor eleverne fra venskabsskolerne boede hos elever fra Thisted, og hvor der blev arbejdet med emnets teoretiske baggrund og forberedelser til laboratoriearbejde.

I februar 2020 deltog 6 elever fra Thisted Gymnasium i Erasmusmøde i Pforzheim, hvor de lavede laboratorieforsøg med DNA-isolering og DNA-fingerprint som forberedelse til de epigenetiske laboratorieforsøg.

Desværre blev flere planlagte rejser aflyst på grund af COVID 19; men 2x fra Thisted Gymnasium deltog i flere online events i internationale grupper med blandt andet oplæg fra forskere om epigenetik.

Endelig i april 2022 kunne vi igen mødes med vores Erasmus-venner i Brno, hvor 6 elever fra Thisted Gymnasium deltog i laboratoriearbejde, hvor epigenetiske reguleringer blev simuleret ved methylering af DNA efterfulgt af behandling med restriktionsenzym og gelelektroforese.

Udover den innovative videnskabelige del byder Erasmusprojekter som dette på kulturel udveksling og muligheder for at skabe venskaber i Europa.

Fra næste skoleår deltager Thisted Gymnasium igen i et innovativt bioteknologisk Erasmus projekt omhandlende CRISPR med 8 skoler fra hele Europa.

Hvis du har spørgsmål til Thisted Gymnasiums deltagelse i internationale projekter som dette, kan du kontakte international koordinater Ann Britt Wolsing (AW@thisted -gymnasium.dk)

School partnership
European Challenges in Modern Genetic and Epigenetic

Erasmus+