• Studieture

Studieture og ekskursioner er en integreret del af undervisningen på Thisted Gymnasium. Disse rejser bliver arrangeret på mange forskellige måder.


Nogle klasser besøger en klasse på et udenlandsk gymnasium som gengælder besøget hjemme i Thisted. Andre rejser arrangeres som regulære studieture af omkring en uges varighed. Oftest går studieturen til en by i Europa, hvor det skønnes, at klassen kan have stort fagligt udbytte af et besøg. I de senere år er der også arrangeret elevrejser i forbindelse med skolens deltagelse i EU-projekter, hvor elever fra forskellige lande besøger hinandens skoler. Senest har elever fra Thisted Gymnasium været på en udbytterig tur til en venskabsskole i Kina.
De seneste år har der været arrangeret studieture til bl.a. Berlin, Nice, Malaga, Kina, Dublin, Island, Georgien, Hamburg, Athen, Manchester, Edinburgh, Bruxelles og København.

Det tilstræbes, at alle elever på Thisted Gymnasium – stx og hf får mulighed for at deltage i én ekskursion/studietur af flere dages varighed. Der må som udgangspunkt max. være en egenbetaling for turen på 4000 kr. til dækning af rejseudgifter, ophold, entréer.

Se Rammer for studieture.

”På gymnasiets studieture flyttes eleverne fra klasseværelset og ud i verden, hvor de har mulighed for at sammenligne indholdet af skolebøgerne med virkelighedens verden. Studieturene er ikke ferierejser, for den faglige fane holdes højt på de veltilrettelagte rejser. Og det faglige indhold af studieturene indgår i pensum til eksamen..”

Søren Christensen, rektor på Thisted Gymnasium