• Bestyrelsen

Thomas Frost Andersen - Skoleleder Campus 10

Michael Toft Overgaard, Aalborg Universitet - Professor

Hanne Korsgaard - Regionrådsmedlem

Jane Kær Rishøj -  Kommunalbestyrelsesmedlem

Jens Engelbrecht Mortensen (formand) -  Ledelseskonsulent

Karen Louise Erichsen - Kultur- og fritidschef

Ninna Hummelshøj Pedersen, 3zElev

Nanna Lynggaard Kristensen, 3zElev

Morten Bo Bertelsen - Lektor 

Ann Britt Wolsing - Lektor 

Bo Hove - Uddannelseschef

Søren Christensen - Rektor