• Særlige forløb

Idræt og musik på højt niveau

På Thisted Gymnasium har vi fokus på de elever, der dyrker deres idræt eller musik på et højt niveau. Dvs. at man har mulighed for
- at morgentræne i op til to dage i ugen/fri til stævnedeltagelse
- supplerende undervisning.
- særligt forløb med fokus på emner som Lifeskills og Dual Career
- individuelle afleveringsfrister i forbindelse med skriftlige opgaver.
Hvis man er godkendt af Team Danmark/MGK (Musikalsk Grundkursus) kan man desuden få et forlænget uddannelsesforløb så man opnår den nødvendige fleksibilitet i hverdagen.

På Thisted Gymnasium har vi gode erfaringer med, at både MGK- elever, Team Danmark-elever og andre idræts-/musiktalenter ikke går i særlige klasser, men derimod får lov at vælge lige den studieretning, der interesserer dem mest. Hvis det evt. betyder, at morgentræningen eller deltagelse i stævner kolliderer med undervisningstimer, løses dette individuelt.

Kontakt os gerne for at lave en individuel aftale

  Download en lille folder, der fortæller mere om dine muligheder for at dyrke eliteidræt.Andre muligheder for at dyrke særlige interesser og talenter

På Thisted Gymnasium lægger vi også stor vægt på, at et af de retningsgivende mål for gymnasiet: ”gymnasieskolerne skal udfordre alle elever uanset social baggrund, så de bliver så dygtige, som de kan”

I undervisningen sker der således i alle fag en naturlig differentiering, hvor alle elevers faglige niveau udfordres.  
Der iværksættes derfor en række tiltag med udgangspunkt i initiativer indenfor alle fakulteternes hovedområder, hvor der er mulighed for at udfordre et særligt talent/en særlig interesse.

Kunstnerisk:
Alle Musik A elever deltager i skolens årlige teaterkoncert/musical. De dygtigste elever sikres mulighed for at udfolde og udvikle deres talent både ift. at spille og synge. Selv om man ikke har valgt studieretningen med musik på højt niveau kan alle elever udfordre deres musisk/dramaturgiske evner.

Sprog:
Sprogcamp er et tilbud for elever, som er sprogligt interesserede og som har lyst til at møde andre unge der elsker sprog. Campen foregår i en weekend januar i Hjørring.
For elever studieretning med sprog på A-niveau gives der også mulighed for at deltage i sprogrejser til hhv Spanien, Tyskland og Frankrig, hvor man helt naturligt udfordres - og udvikler - sine sproglige færdigheder.

Samfundsvidenskab:
Samfundsfagscup er en fagligt funderet innovationskonkurrence, hvor alle elever med samfundsfag A deltager i samfundsfagscup på skoleniveau. Det bedste forslag går videre til en regional konkurrence med mulighed for at gå videre til en landsdækkende finale.

Naturvidenskab/matematik:
Unge forskereEn årlig tilbagevendende innovationskonkurrence, hvor der på landsplan dystes i naturvidenskabelige fag.
Naturgeografiolympiade: Alle elever med naturgeografi deltager i naturgeografiolympiade med mulighed for at kvalificere sig til at gå videre.
Georg MohrAlle elever med Matematik A deltager i den årlige Georg Mohr konkurrence med mulighed for at kvalificere sig til 2. runde af Georg Mohr konkurrencen. Hvis der er elever, som ikke har matematik på A-niveau, som ønsker at deltage, aftales dette med egen matematiklærer.