• Læsevejledning

Når man går i gymnasiet er gode læse- og skrivefærdigheder meget vigtige. I alle fag fylder læsning og skrivning en stor del af undervisningen. På Thisted Gymnasium, STX og HF kan man få hjælp, hvis man ikke kan opfylde de krav til læsning og skrivning, der stilles.

Nogle af de ting, som læsevejlederen kan hjælpe med, er læsehastighed, læseforståelse, skriftligt arbejde og stavning.

Læselektier fylder meget i mange af gymnasiets fag, og hvis man læser for langsomt kan det være svært at nå at læse det hele. Desuden kan det være svært at tage sig sammen til at læse lektierne, hvis man ikke forstår det, man læser.
Der er skriftlige opgaver i mange af gymnasiets fag, og hvis man har svært ved at skrive, vil man ikke kunne formulere det faglige stof klart nok.
Hvis man har ovenstående vanskeligheder, vil man have svært ved at få det faglige udbytte, som man ellers kunne have fået. Derfor tilbyder skolen hjælp fra læsevejlederen, så alle kan få mest muligt ud af deres skolegang på Thisted Gymnasium, STX og HF.

Læsevejledning i praksis
Alle elever gennemgår i løbet af de første 14 dage en screening. Ud fra resultatet af screeningen vurderer læsevejlederen, om der er behov for ekstra hjælp. Alle elever, hvor læsevejlederen vurderer, at der er behov for hjælp, vil blive tilbudt en personlig samtale med læsevejlederen om, hvad deres behov kunne være.
Hvis der er elever, som viser tegn på ordblindhed, hjælper læsevejlederen med at søge om it-hjælpemidler og anden støtte, ligesom læsevejlederen kan hjælpe med at søge om dispensationer som for eksempel ekstra forberedelsestid i forbindelse med eksamen.
Elever med andre læse-/skrivevanskeligheder vil efter aftale med læsevejlederen blive tilbudt den hjælp, de har brug for. Det kan for eksempel være undervisning i deres specifikke vanskeligheder, it-hjælpemidler, øvelser til selvstudie eller andet. Det kan foregå individuelt eller på små hold.
Alle elever kan kontakte læsevejlederen, hvis det viser sig, at de senere i gymnasieforløbet har behov for det.

Læsevejlederen har en ugentlig træffetid i lokale 35 (samme gang som studievejlederne holder til). Tidspunktet fremgår af opslag på døren.