• Særlige behov - SPS

Thisted Gymnasium STX & HF tilbyder SPS (specialpædagogisk støtte) til elever med særlige behov der er diagnosticeret med enten en psykisk- eller en fysisk funktionsnedsættelse. Skolen tilbyder særligt unge med en diagnose inden for ASF (asperger/ autisme) en række støtteforanstaltninger, der gør det muligt at tage en gymnasial uddannelse i en almindelig klasse og på lige fod med andre unge. Støtten indbefatter bl.a. et særligt tilrettelagt introduktionsforløb til livet som gymnasieelev, SPS gennem hele uddannelsen og et stillerum, som er reserveret til de pågældende elever. Et godt uddannelsesforløb er afhængig af en målrettet indsats i overgangen fra grundskolen til ungdomsuddannelse samt et nært samarbejde med forældre og/eller andre støttepersoner omkring den unge.

Elever med en diagnose har ofte negative oplevelser i skolegangen. Det kan derfor være svært at overskue overgangen til en ungdomsuddannelse og i det hele taget at tro på, at det kan lade sig gøre. Trods en diagnose kan den enkelte elev besidde mange kvaliteter og have gode kognitive evner og vil, hvis der tages individuelle hensyn, kunne tage en ungdomsuddannelse på ordinære vilkår eller med et års forlængelse. Det er derfor vigtigt, at forældre eller andre støttepersoner sammen med eleven henvender sig så tidlig som muligt, så vi kan afdække mulighederne og tilrettelægge samarbejdet omkring uddannelsen på Thisted Gymnasium.

Har du selv en diagnose eller er du pårørende til en ung med en diagnose, er velkommen til at kontakte skolen for mere information. Du har også mulighed for at se skolen og møde Anne Christina og Marie, der står for tilrettelæggelsen af SPS gennem uddannelsen.

Kontaktperson: Uddannelseschef Anne Christina Antunes, telefon: 2961 9447

Der kan læses mere om støttemuligheder gennem SPS www.spsu.dk