• Matematikvejledning


Hvis der er vanskeligheder med matematikken, kan det være svært at følge med i og forstå matematik samt fag der benytter sig af matematik (fx samfundsfag eller naturvidenskabelige fag).
Matematikvejledningen tilbyder løbende vejledning og understøttende aktiviteter for elever, der har matematikvanskeligheder.

Matematikvejledningen i praksis
Ved skoleårets start foretager matematikvejlederen en screening af alle nye elever; resultatet af denne screening vil vise, hvilke elever der kan have behov for matematikvejledning. Der kan her være tale om elever, der viser tegn på enten generelle eller specifikke matematikvanskeligheder.

De pågældende elever vil blive kontaktet af matematikvejlederen, der sammen med eleven vil aftale hvornår og i hvilket omfang matematikvejledningen vil foregå. En vejledning kan sætte en aktivitet i gang, så en elev får udfyldt matematikhuller, støtte elever med matematikvanskeligheder eller hjælpe elever, der grundet andre årsager har særlige udfordringer med talbehandling eller matematik.

Matematikvejlederen kan via administrationen ansøge om tildeling af støttetimer via SPS-midler, hvis der er tale om specifikke matematikvanskeligheder eller ved tegn på dyskalkuli (talblindhed).

Matematikvejledning foregår inden for tidsrummet 8.00-16.00 med ca. ½ modul pr. gang. Tidspunktet planlægges sammen med eleven på en måde, så fraværet fra den øvrige undervisning mindskes og ikke rammer de samme fag hver gang. Matematikvejledning kan foregå individuelt, parvis eller på helt små hold og der tages altid udgangspunkt i den enkelte elevs behov.

Alle elever har mulighed for at kontakte matematikvejlederen, hvis det senere i gymnasieforløbet viser sig vanskeligheder med matematikfaget.